Disclaimer

 

Praktijk Kerstin Willems, 

kerstinwillems.nl, hierna Kerstin Willems genoemd

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor het bezoek van deze website:

De informatie op deze website is enkel algemeen en voor algemene informatiedoeleinden samengesteld en is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen.

Kerstin Willems heeft grote zorg besteed aan het samenstellen van deze website; het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of niet volledig is. Kerstin Willems is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van onjuist gebruik van deze informatie op deze website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

Een behandeling bij Kerstin Willems is nooit een vervanging van medische behandeling bij (huis)arts en/of medisch specialist, kan daarop echter wel een goede aanvulling zijn. Neem altijd contact op met uw (huis)arts en/of medisch specialist als u denkt een behandeling nodig te hebben en licht uw (huis)arts en/of specialist in als u onder behandeling bent bij Kerstin Willems.

Deze website bevat informatie over voedingssupplementen. Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen en bedoeld als aanvulling op de voeding. Lees bij het gebruik van deze voedingssupplementen altijd eerst vooraf goed de gebruiksaanwijzing. Mensen die medicatie gebruiken, dienen met hun behandelend arts/specialist te overleggen hoe en of hun medicatie aangepast moet worden.

Links naar andere websites zijn slechts vermeld ter informatie. Kerstin Willems kan niet garanderen dat de inhoud van websites correct is waarnaar verwezen wordt door Kerstin Willems cq. waarnaar een link is geplaatst en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde informatie op deze website te kopiëren, verspreiden of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Kerstin Willems.

De inhoud van deze disclaimer kan worden aangepast indien Kerstin Willems dit nodig acht.

Maart 2020

Kerstin Willems

Kerstin Willems

We zullen zo snel mogelijk je vragen beantwoorden

I will be back soon

Kerstin Willems
Start Chat with:
chat